Nabór projektów do programu priorytetowego NFOŚiGW

Nabór projektów do programu priorytetowego NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór projektów w ramach  programu priorytetowego "Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie" w trybie ciągłym do dnia 30-12-2016 r.
 

Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystywania energii w budynkach.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie w:

  • Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 30.12.2016r. o godz. 24.00,
  • Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 30.12.2016 r. o godz. 15:30.

Nasza firma zajmuje się tworzeniem audytów i ocen energetycznych budynków wymaganych w procesie składania wniosku. Zajmujemy się również wypełnianiem samych wniosków oraz składaniem kompletu dokumentów w NFOŚiGW.

Informacje dodatkowe na temat programu można uzyskać na stronie internetowej NFOŚiGW: Poprawa jakości powietrza lub kontaktując się z naszym biurem: Kontakt 

Zachęcamy do współpracy !