Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na wykonanie ocen energetycznych dla gminy Kraków

Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na wykonanie ocen energetycznych dla gminy Kraków

Miło nam poinformowąc o podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim na wykonanie ocen energetycznych dla 7000 budynków dla beneficjentów oraz odbiorców końcowych w ramach działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020.W ramach realizacji firma NDE sp. z o.o zobowiązała się wykonac dla każdego z budynków :

a)wizję lokalną i ocenę stanu istniejącego budynku

b)świadectwa charakterystyki energetyczenej jako opracowanie dokumentu obejmującego :

-identyfikację budynku

-charakterystykę energetyczną budynku

-zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej

c)opracowanie  zaleceń termomodernizacyjnych dla danego budynku ,obejmujące zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania 

d)obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej urządzenia grzewczego /nowego do wymiany/

Zarząd NDE sp. z o.o