Umowa Współpracy z Bieszczadzkim Forum Europejskim

Umowa Współpracy z Bieszczadzkim Forum Europejskim

Miło nam ponformować o podpisaniu umowy z Konsorcjum z Bieszczadzkim Forum Europejskim.

Bieszczadzkie Forum Europejskie i Niezależni Doradcy Energetyczni zajmować sie będzie oferowaniem kompleksowych usług związanych z pozyskaniem środków finansowych na działania związane z termomodernizacją budynków oraz przygotowaniem pełnej dokumentacji projektowej potrzebnej do  złożenia odpowiednich wniosków.

 

W ramach współpracy proponujemy klient otrzyma kompleksową ofertę związaną z przygotowaniem wszelkiego rodzaju dokumentacji do programów unijnych i krajowych. Dodatkowo otrzyma oferte proponującą  rozwiązania techniczne służące oszczędności energii, zarówno dla budynków już istniejących jak i nowo budowanych m. in szybkie tanie budownictwo modułowe.

 Wybrany zakres usług obejmować będzie:

 

- przygotowania wariantów głębokiej termomodernizacji z uwzględnieniem specyfiki regionu (docieplenie, wybrane warianty źródła ciepła, ogrzewanie, chłodzenie OZE, kolektory słoneczne/fotowoltaika),

- opracowania analizy opłacalności zmiany istniejącego źródła ciepła na alternatywne niskoemisyjne lub odnawialne,

- inwentaryzacji na potrzeby audytu energetycznego, 


- audytu energetycznego zawierającego w razie potrzeby analizę odnawialnych źródeł energii,

- merytoryczną pomoc w ocenie rozwiązań technicznych, wyborze oferentów/wykonawców,

-zaproponowanie rozwiązań dodatkowo obniżających zapotrzebowanie na energię na istniejących budynkach