Warsztaty Eko-Doradcy ,Urzad Marszałkowski NDE

Warsztaty Eko-Doradcy ,Urzad Marszałkowski NDE

W dniu 24.04 NDE sp. z  o.o zorganizowała konferencje dotycząca programu 4.4. .W siedzibie NDE spotkali sie przedstwiciele gmin biorących udziała w programie , przedstwieciele z urzedu marszałkowskiego nadzorującego program 4.4 oraz osoby z zarzadu NDE . Celem spotkania było doprecyzowania wszystkich niejasnosci dotycżących wykonywania ocen energetycznych oraz zgłaszania mieszkańców do programu . Wyjąsniono zostało też samo rozliczanie programu przez wnioskodawców . W warsztatach wzięło udział ok. 50 eko-doradców z terenu małopolski . Było to pierwsze spotkania którego rola było wyjaśnienie kwestii spornych i analiza problemów ,które moga pojawić sie podczas realizacji programu . Mamy nadzieję ze następne spotkania beda miały równiez tak wysoką frekwencję . NDE będzie sukcesywnie organizowało takie spotkania.