Kontakt

Kontakt«

NDE Sp. z o.o Niezależni Doradcy Energetyczni

Biuro Projektowo - Handlowe

30-059 Kraków, ul.Reymonta 20
Tel. kom. +48 799 814 396
fax +48 12 345 49 75
email: biuro@niezalezni.org.pl
Dyrektor Operacyjny/Głowny koordynator
Ewa Skucińska 
tel +48 736 047 941
Koordynatorzy :biuro-mieszkańcy -audytorzy terenowi
Pani Paulina Lipa ,Pani Katarzyna Huss
tel.736 770 150
Dział Reklamacji
Monika Pawłowicz
tel +48 736 053 798

Dział Techniczny
mgr inż. Dawid Karasek
mgr inż. Magdalena Zięba
mgr inż. Karolina Rainholc
tel/fax +48 736 799 672
Manager Projektu Dział UMWM /Kraków/
mgr Konstancja Barnaś
tel +48 736 047 942
Prezes Zarządu
inż. Grzegorz Moskal


--------------------------------------------------

Adres korespondencyjny 

ul. Podzamcze 22/9

31-003 Kraków 

NIP 676-250-31-51