Realizacja Ocen Energetycznych

Realizacja Ocen Energetycznych«

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu realizowanym przez nas procesem wykonywania ocen energetycznych postanowiliśmy zamieszczać na stronie internetowej naszej firmy bieżące aktualne wiadomosci dotyczące stanu i sposobu realizacji zadania.

W ramach projektu Małopolska została podzielona na 7 subregionów z których Nasza Firma realizuje zadania opracowania ocen energetycznych. Obsługujemy Gminy w Subregionach 1, 2, 4, 6 i 7.

Jesteśmy już w trakcie wykonywania ocen energetycznych w każdym z Subregionów. W najbliższym czasie będziemy informować przedstawicieli gmin o planowanej na ich terenie akcji wizyt u zainteresowanych mieszkańców.

W najbliższych dniach zamieścimy w dziale aktualności szczegółową procedurę jaką wdrożyliśmi celem ułatwienia współpracy miedzy Gminą/Powiatem i zainteresowanym mieszkańcem.

Ocena energetyczna   wykonana  zostanie  bezpłatnie przez koordynatorów terenowych  posiadających  doświadczenie  zawodowe w tym zakresie.  Listy będą przesłane do gmin biorących udział w projekcie . W  ocenie energetycznej   mogą  być  określone  dodatkowe  zadania, które musi  wykonać Użytkownik przed  montażem kotła  na własny koszt lub przy  częściowym   dofinansowaniu.

Nasi pracownicy terenowi winni posiadać przy sobie identyfikator wydany przez Urząd Marszałkowski, Identyfikator firmy NDE (wzór przedstawimy w zakładce aktualności) oraz upoważnienie wydane przez Gminę. Poruszamy się pojazdami w kolorze białym marki Toyota Yaris.

Każdy z mieszkańców w przypadku wątpliwości proszony jest o telefon wskazany poniżej celem zweryfikowania w siedzibie naszej firmy danych osoby dokonującej oceny energetycznej.

Koordynatorzy terenowi   będą  umawiali się  z Państwem przed planowanym  terminem wizyty.  Osoby które będa do dzwoniły ,aby umówić termin wizyty audytora terenowego to :Paulina Lipa i Katarzyna Huss.

 Prosimy    o udostępnienie  budynku  w szczególności  kotłowni, dokumentacji  technicznej.  Planowany  termin wykonania  oceny energetycznej  -  od  II  kwartał   2017 r.  

 Kontakt  z  firmą  wykonującą audyt  dotyczący umówienia /rezygnacji /zmiany terminu wizyty u mieszkańca   -  Niezależni Doradcy Energetyczni  Sp. z .o.o. e-mail :audytorzyzit@doradcy.org

Telefon do weryfikacji osób w terenie 12-345 49 72 /pon-pt 8:00-16:00/ lub tel.komórkowy   736 770 150 sob-nd